Wymagana dokumentacja

czyste-powietrze
 
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. Pobierz
1.

Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 29 lipca 2019 roku 

PDF!

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami:
 1. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")

  - załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego;

  - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;

 2. Instrukcja wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie
PDF
 • PDF

 • PDF
 • PDF

 • PDF
 •  
3. Jak policzyć dochód we wniosku w Programie Czyste Powietrze
 1. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 36L;
 2. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 37,36;
 3. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 38;
 4. narzędzie do wyliczania dochodu - PIT 39;

PDF

XLSX

XLSX

XLSX

XLSX


4.

Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji
 

PDF
5. Wzór umowy pożyczki (projekt)
 1. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego (budynek istniejący) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 2. Oświadczenie współwłaściciela /współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego (budynek nowo budowany) o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze – wzór;
 3. Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy pożyczki - wzór;
PDF
 • PDF
   
 • PDF
   
 • PDF
6. Zestawienie rzeczowo-finansowe  - wzór. XLSX
7.

Wzór wniosku o płatność dla wniosków złożonych do 29 lipca 2019

Wzór wniosku o płatność dla wniosków złożonych od 29 lipca 2019

 1. Zestawienie dowodów księgowych;  PDF
 2. Lista dokumentów niezbędnych do rozliczenia zadania; 
 3. Oświadczenie o źródłach ciepła na paliwa stałe;
 4. Oświadczenie dot. wartości współczynników U; 

PDF

PDF

 • XLSX
 • PDF
 • PDF
 • PDF
8. Jak wypełnić wniosek o płatność w programie czyste powietrze PDF
9. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy. PDF
10. Wzór protokołu końcowego. PDF
11.

Dokumenty do oceny zdolności finansowej (zarówno dla Wnioskodawcy, jak i związanych z zabezpieczeniem pożyczki) proszę składać dopiero na prośbę Pracownika Funduszu. Inne postępowanie może skutkować koniecznością ponownego złożenia dokumentów z aktualną datą. 

 

Lista załączników do oceny zdolności kredytowej (dokument do zapoznania)

WZORY DOKUMENTÓW (do pobrania i uzupełnienia)

a. Zał. 1 - upoważnienie BIG

b. Oświadczenie o wyborze drugiej formy zabezpieczenia

c. Zał. 2 - informacja o dochodach i wydatkach

d. Zał. 3 - Zaświadczenie o wynagrodzeniu

e. Zał. 4 - oświadczenie o dochodach umowa zlecenie najem dzierżawa

f. Zał. 5 - oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z działalności gospodarczej

g. Zał. 6 - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Poręczyciela

 

 

 

DOC

 

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

DOC

 


Załczniki dla wniosku w wersji wcześniejszych niż 4.0

ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze PDF
ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowych PDF

 

Historia zmian dokumentacji:


Dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 do 29.07.2019 ZIP

Program priorytetowy "Czyste Powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 do 01.07.2019  PDF!

Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r. ZIP

 
 
stopka