Witamy w PORTALU BENEFICJENTA WFOŚiGW w Krakowie

internetowym serwisie informacyjnym, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz stanu realizacji złożonych Kart Informacyjnych Zadania, wniosków oraz zawartych umów.

Przed skorzystaniem z Portalu Beneficjenta zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w "Bazie wiedzy"  dostępnej w lewym menu portalu.

Aby złożyć wniosek w programie priorytetowym "Czyste Powietrze", należy zarejestrować konto w portalu, a następnie zalogować się i pobrać formularz wniosku, wybierając opcję Formularz Wniosku - dostępną po zalogowaniu w menu CZYSTE POWIETRZE po lewej stronie.

Wszystkie kroki od rejestracji konta po złożenie wniosku zostały szczegółowo opisane w instrukcji - przejdź>>

Rekomendujemy złożenie wniosku w wersji elektronicznej w przygotowanej dla Państwa postaci interaktywnego formularza PDF (należy go otworzyć za pomocą darmowej aplikacji Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0, dostępnej do pobrania tutaj>>).

Formularz wniosku PDF, pobrany w Portalu Beneficjenta jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej.
Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

 

Zachęcamy do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA !